STRUDAL AS

PORTER

Skyveporter

Garanti for feilfritt og effektivt arbeid

Den er designet for en passasjebredde på opptil 16 meter, og i tilfelle to sidemonterte porter (2 x 12 m) opp til 24 meter.

2 fløyet

Slaggporter og grinder – pålitelig og sikker drift

Foldeporter

Hurtigfoldeporter er en perfekt løsning for logistikksentre, havner, flyplasser og andre industriområder som krever lukket område til enhver tid. Grinden kombinerer fordelene med en to fløyet grind og barriere, som gir adgangskontroll og styring av trafikkflyten.

Mobilt løsninger

Det er en løsning beregnet for sektoren som arbeider innen beskyttelse av områder og anlegg under bygging, renovering, riving etc. De viktigste elementene i adgangskontroll er utstyrt med stålbunn og betongbelastning som stabiliserer hele strukturen uten behov for forutgående fundamentering og forankring. Portene leveres til destinasjonen i Plug & Play-modus – klare til bruk etter tilkobling av strømforsyningen.