STRUDAL AS

TILBEHØR

SJEKK TILBUD

SEND FORESPØRSEL

Termano varmeisolasjon er en revolusjonerende løsning for isolering av bygninger. Thermano paneler er laget av polyisocyanurat (PIR), som er sikret på begge sider med et gasstett lag med polymerer og aluminiumsfolie. Som et resultat er Thermano varmeisolasjon preget av mye bedre isolasjons og styrkeparametere enn mineralull eller polystyren, og stabiliteten til disse parametrene over tid. Thermano paneler kan brukes universelt. De kan brukes i industriell og boligbygging. I tillegg er spesielle produkter fra Thermano Agro og Thermano Fiberglass utviklet spesielt for landbrukskonstruksjonens behov.

Zenit takrennen er designet av taktekkere. Derfor passer systemelementene perfekt sammen, og monteringen deres krever ikke ytterligere forsegling.